Πάρκο τσέπης, Αθήνα

Πάρκο τσέπης σε δήμους της Αθήνας. Πρόγραμμα διαμόρφωσης χώρων αναψυχής και εμπορικών κέντρων για την μετατροπή ασχεδίαστων, μη λειτουργικών και προβληματικών τμημάτων γης σε ζωτικούς χώρους. Σχεδιασμός με γνώμονα την απόλυτη αρμονία με το σύστημα δόμησης της περιοχής και την εύκολη πρόσβαση από τους επισκέπτες.